Obľúbené kartové hry a ich pravidlá

Medzi obľúbené hry mladých, či tých skôr narodených, jednoznačne patria kartové hry. V dnešnom článku Vám pripravíme manuál niektorých známych aj menej známych hier, ktoré si môžete z dlhej chvíle zahrať. Kartová hra Kent patrila medzi naše obľúbené v časoch puberty. Je to hra, ktorá je vhodná pre párny počet hráčov (najlepšie ak sú hráči štyria).

Hraje sa vo dvojiciach. Každá dvojica si zvolí svoje heslo a úlohou každého hrajúceho jednotlivca je nazbierať štyri rovnaké karty a po nazbieraní dať spoluhráčovi vopred dohodnuté znamenie. Znamenia môžu byť rôzne, závisí od fantázie a dohody hráčov. Zväčša sa jedná o žmurknutie, rôzne zvukové signály, či signály s kartami. Hra prebieha tak, že sa na stôl položia štyri karty z balíčka, hráči si ich postupne vymieňajú za karty, ktoré majú na ruke. Snažia sa zozbierať štvoricu kariet (napr. 4 sedmičky). Keď sa hráčovi podarí zozbierať štvoricu a naznačiť signál, úlohou jeho spoluhráča je signál spozorovať a zvolať kent. Vtedy dvojica vyhráva. Dôležité je signál ukazovať tak, aby ho nespozorovali spoluhráči v takom prípade, môžu zvolať stop kent. A vyhráva súper.

Veľmi obľúbenou kartovou hrou, dokonca aj v kasínach, je hra Oko berie. Je to kartová hra pre dvoch a viac hráčov. Hráči sú rozdelení na bankára a hráčov. Bankár rozdá každému po dve karty aj sebe. Hráči si svoje karty prehliadnu a môžu požiadať o ďalšiu. Úlohou všetkých zúčastnených je získať súčet kariet do 21 bodov, alebo sa mu aspoň priblížiť. Vyhráva ten ktorý sa k súčtu 21 najviac priblíži, či má rovných 21. Zlatým okom hráč vyhráva okamžite, to je ak získa dve esa. Hra sa tým pre všetkých ostatných končí a rozdáva sa znovu.

Niečo pre najmenších, čo si určite pamätáte všetci. Síce sa nejedná o kartovú hru v pravom slova zmysle. Jedná sa totiž o pexeso. Pexeso je hra minimálne pre dvoch hráčov, pričom počet kartičiek v obvyklých baličkoch je 64, 32 párov. Kartičky musia byť rozmiešané, aby sa mohli rozložiť rubom na stôl. Hráč, ktorý je na rade otáča vždy po dve karty, ak nájde pár, pokračuje v otáčaní kartičiek vždy po dvoch. Pokiaľ však neotočí pár, obráti ich znovu rubom a pokračuje ďalší. Hrá sa do vtedy, pokiaľ sa nezozbierajú všetky kartičky zo stola. Za každú dvojicu získava hráč bod, kto získa najviac bodov vyhráva.

Záchod je tiež jedna z veľmi obľúbených hier aj vďaka svojej nenáročnosti. Karty sa pri hre rozložia po stole ľubovoľným náhodným spôsobom, následne sa na tieto rozložené karty postaví takzvaný záchod z dvoch kariet a to spôsobom, že sa vrchný okraj dvoch kariet o seba oprie, pričom spodný okraj kariet je vzdialený ďalej od seba. Hráči postupne jeden po druhom vyťahujú karty, pričom to robia spôsobom, aby postavený záchod nezhodili.

Možností kartových hier na dlhé zimné či letné večery je nemálo, pár možností sme Vám snáď pripomenuli. Veď niekedy nie je nič lepšie ako stráviť prijemné posedenie s priateľmi, rodinou, či deťmi pri hraní zábavných kartových hier. Takže, ak sa chystáte na dovolenku určite nezabudnite pribaliť do kufra balíček kariet. Veľa miesta Vám určite nezaberie.