Počítačové hry

Pre deti sú hry a hranie od nepamäti ich neoddeliteľnou súčasťou. Aj napriek dlhému času, od kedy je ľudstvo ľudstvom hry nestratili na svojej atraktivite. Práve naopak, rozvojom vedy a techniky sa počítačové hry stali pre deti ešte zaujímavejšie a príťažlivejšie. Deti dnes nemusia vďaka internetu ani opustiť pohodlie svojho domova a po sieti sa stretnú so svojimi priateľmi a hrajú spoločne hru. Je na nich aký žáner si vyberú. V súčasnosti poznáme niekoľko žánrov počítačových hier a to sú akčné, strategické, športové, adventury, hry na hrdinov (RPG) a simulátory

Akčné hry sú hry, ktoré v sebe nesú prvky boja a súperenia, založené na ničení nepriateľov, buď použitím zbrane alebo hrubou silou. Hry sú často obmedzené časovým limitom alebo sa v nich bojuje pod nátlakom nepriateľských postáv. Základom tzv. strategických hier je budovanie a stavba armády, budovanie miest, otváranie obchodov a ich zásobovanie. Strategické hry, ako už názov napovedá, v sebe nesú prvky strategického myslenia a budovania, mohli by sme o nich tiež napísať, že sú viac taktické ako akčné hry.

Športové hry sú špecifické hry a obsiahnuté sú v nich všetky typy športov.

Adventury sú hry, ktoré sa dajú tiež nazvať interaktívnymi knihami. Jedná sa o 3D rozprávanie príbehu so silným dôrazom na dej, atmosféru, napätie, dobrodružstvo a záhadu. Stali sa hrami, ktoré dokážu vyskúšať, rozlúsknuť a vytrvalo hrať len tí najtrpezlivejší jedinci, pretože riešiť komplikované záhady a hádanky nedokáže každý. Hry na hrdinov (alebo aj rolové hry RPG) sa stali veľmi rozšírené najmä medzi tínedžermi. Vo svete rolových hier má každý hráč svojho hrdinu, ktorého ovláda. Jeho snahou je, aby si jeho figúrka počínala lepšie ako figúrka súpera. Tieto typy hier sa dajú hrať aj po sieti. Existuje celosvetovo známa hra World or Warcraft, ktorá spadá do kategórie Massive multi player online, kde sa v jednom veľkom online svete stretáva veľké množstvo hráčov z celého sveta, ktorý medzi sebou bojujú. Na hre World or Warcraft je zaregistrovaných už vyše 11 miliónov online účtov.

Simulátory umožňujú hráčovi, aby ovládal všetko ako v skutočnom reálnom svete. Existuje niekoľko typov simulátorov, či už sa jedná o riadenie auta, vlaku, lietadla, školy, domácnosti, či dokonca riadenia štátu. Simulátory môžu slúžiť ako prostriedok učenia napr. v autoškolách. Poznáme dva druhy simulátorov a to také, keď existuje už nasimulovaný predpripravený priestor, ktorý treba riadiť, či také, v ktorých si všetko musíme vybudovať sami a až následne riadiť. Simulátory však nie sú zaujímavé pre súťaživých jedincov, nedajú sa totiž vyhrať.

Počítačové hry a ich žánre sú pre deti veľmi pútavé a zaujímavé. Na ich príťažlivosti pridáva ich módnosť, grafické spracovanie a súčasné prevedenie. Počítačové hry majú mladistvým a deťom čo to povedať, a v mnohých prípadoch sú aj nespornou vzdelávacou pomôckou. Problém pri hraní počitačových hier môže nastať v prípade, ak pre dieťa neexistujú žiadne obmedzenia. Či už sú to obmedzenia času či veku. Niektoré hry nie sú celkom vhodné pre deti, a tak isto nie je vhodné pri počítačoch tráviť mladosť. Korigovať čas strávený pri počítači, ako aj výber hier je vhodnou cestou ako dieťaťu zanechať túto aktivitu a pritom zneškodniť prípadné negatívne vplyvy.