Závislosť na počítačových hrách

Počítače, ich rozvoj alebo všeobecne rozvoj rôznych informačných technológii prináša nespočetné množstvo výhod pre ľudí. Informačné technológie tak pohltili svet, že sa bez niektorých novodobých vymoženosti bežne a denne nezaobídeme. Počítače však nevyužívame len na prácu, a teda nie sú pre nás len praktickou záležitosťou. Počítače často používame na zábavu. Mnohé deti a mládež si svoj voľný čas bez svojich obľúbených počítačových hier ani nevedia predstaviť. Kedy sa však jedná len o bežne užívateľské počínanie a dieťa si jednoducho vypĺňa čas, a kedy sa už bavíme o závislosti? Závislosť nie je ničím neobvyklým, striehne prakticky na nás všetkých. Preto je veľmi dôležité aby sme si pred ňou (pred závislosťou) chránili vlastné deti.

Závislosť najčastejšie definujeme ako chorobu alebo psychický stav. Môže to byť dokonca aj telesný stav, ktorý sa prejavuje stavmi nutkania a túžby získať danú látku alebo činnosť, od ktorej je človek závislý. Človek sa stáva závislým až postupne a vo väčšine prípadov si to ani nevšimne sám. Nutkavo potrebuje svoju činnosť alebo látku, a bez nej je podráždený a nervózny. Ak si nemôže hneď zahrať, nájde si spôsob ako sa dostať na internet či k inému počítaču. Práve tomuto typu závislosti sa dnes budeme venovať v našom článku. Medzi typické abstinenčné príznaky pri odopretí možnosti si zahrať svoje obľúbené počítačové hry patria tras, potenie, nervozita a nutkavé myslenie. Proste závislý človek alebo dieťa vyslovene trpí, ak si nemôže zahrať svoju obľúbenú hru.

K abstinenčným príznakom sa však dostaneme až pri prípadnej liečbe, či odopieraní závislej činnosti. Teraz sa však zamerajme na dôležité príznaky závislosti od počítačových hier, ktoré by sme si mali na svojich deťoch všímať. Jedným z nich je určite čas strávený na počítačoch. Ak dieťa na počítači trávi po škole viac ako päť hodín denne. Nemá takmer vôbec žiadnych priateľov, keď tak len virtuálnych, s ktorými sa stretáva len online. V čase, keď sa nemôže pripojiť na internet, alebo nemôže hrať svoju obľúbenú hru je viditeľne agresívnejšie. Nemáva žiadne voľnočasové aktivity, a svoj voľný čas si dokáže vyplniť iba počítačom, online chatovaním a hraním. Ďalším príznakom môžu byť zhoršené známky a celkový prospech v škole. Stáva sa, že deti závisle od hier v noci ponocujú a na základe toho nie sú schopné ráno vstávať. Dokonca sa pridružujú aj telesné príznaky ako je únava, nespavosť, problémy s trávením a časté problémy chrbtice. Ak hrá, je často od reálneho sveta akoby odpojené, nevníma, že niekto vstúpi do izby.

Existuje tu však niekoľko možností, ako závislostiam predísť. Jednou z nich je venovať dieťaťu telefón bez možnosti pripojenia sa na internet. Nekupujte im každú novú počítačovú novinku, ktorú aj tak nepotrebujú. Kontrolujte im čas strávený na počítači. Na dovolenku si nutne nemusia brať ani notebook, ani tablet. Vydržia to bez neho. Voľný čas trávte plnohodnotne a jednoznačne im buďte príkladom. Pokiaľ zlyhajú všetky Vaše možné, aj nemožné babské recepty, treba intervenovať psychologickou liečbou. Pri závislostiach od počítačových hier psychológ určí aký typ liečby bude vhodný, väčšinou postačia konzultácie. Vzniknutú situáciu nie je vhodné zanedbať, závislosť na čomkoľvek je určite nutne riešiť a liečiť.